You Are Here: Home » Çıkma Belgesi (Mezuniyet Belgesi)

Çıkma Belgesi (Mezuniyet Belgesi)

Çıkma Belgesi (Mezun Olduğuna Dair Belge)

Açık Öğretim Lisesine kayıt olan öğrencilerimizin kayda esas evrakları, iki farklı yerde arşivlenmektedir. Buna göre 2010 yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerimizin dosyaları Açık Öğretim Lisesi arşivinde (Ankara) bulunmakta iken; 2011 ve sonraki yıllarda kayıt olanların dosyaları, il ve ilçelerde oluşturulan İrtibat Bürolarında (Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri) arşivlenmektedir.

Bu nedenle 2011 yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz, istedikleri herhangi bir İrtibat Bürosundan, 2011 yılından sonra kayıt yaptırmış olanlar ise; Açık Öğretim Lisesi İş ve işlemlerini yaptırdıkları (kayıtlı oldukları) İrtibat Bürolarından Çıkma Belgelerini alabilirler.

Çıkma belgesi; ihtiyaç olması halinde mezun öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar verilen ve diploma yerine geçen belgedir. Bir dilekçe ile başvurarak Çıkma Belgenizi şahsen veya posta yolu ilgili irtibat bürosundan alabilirsiniz.

Eğer belgeniz başkası tarafından alınacak ise; ilgili kişinin elinde noterden onaylı bir vekâletnamenizin bulunması gerekmektedir.

[ Bugün: 1 görünüm. Toplam 228 görünüm ]
Scroll to top